Diensten

1) Algemeen HR Management

Wij doen uw algemeen HR Management volledig zelfstandig of ondersteunen uw bestaande HRM afdeling voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld omwille van een project, tijdelijke drukte, ziekte of zwangerschap van uw HR Manager, enz.


Indien u  meer senior HRM ervaring nodig heeft in uw bedrijf omdat de personeelsproblematiek wat complexer wordt, maar toch niet wil overgaan tot vaste aanwerving van een voltijdse HR Manager, bent u bij ons ook op het juiste adres. Indien u een professioneel personeelsbeleid wil opstarten in uw bedrijf (omwille van groei, internationalisatie, een strategische heroriëntering, ...) en dat vervolgens laten overnemen door een eigen HR Manager: we kunnen u hier absoluut helpen. Ook kunnen wij een audit/sterkte-zwakte analyse doen van uw huidig personeelsbeleid. Concreet houdt deze dienst van “Algemeen HR Management” dus in dat wij alle andere HR diensten die elders vermeld staan, voor u uitvoeren of organiseren.


2) Industriële relaties

Vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte, zal u op één of andere manier gestructureerd moeten overleggen met een comité preventie en bescherming op het werk, eventueel ondernemingsraad en ook vakbonden. Met onze ervaring kunnen wij u  hiermee ondersteunen. Het overleg met deze organen (“in goede en slechte tijden”) kan effectief in een open sfeer, mét respect voor mekaars rechten en plichten als werkgever en als werknemersvertegenwoordiging. Het hoeft absoluut geen doemscenario te zijn en kan tot zeer vruchtbare inzichten en samenwerking leiden. Wij hebben jarenlange en uitgebreide ervaring met overleg in ondernemingsraden en comités, met syndicale afgevaardigden en vakbondssecretarissen, voor het afsluiten van CAO’s, ook in “slechte tijden” (herstructureringen en reorganisaties).

3) Compensation & Benefits

Het structureren van uw loonbeleid. Dit kan gaan van het uitwerken van een volledig traject voor een eigen functieklassificatie, tot het invoeren van variabele verloningen en bonussen, resultaatsgebonden collectieve beloningen (CAO 90),  incentiveplannen voor commerciële medewerkers, enz. Verder ook het (fiscaal) optimaliseren van uw loonpakketten door het invoeren en/of aanpassen van mogelijkheden die de wetgever voorziet (onkostenvergoedingen, verzekeringen, optieplannen, enz.). Ook al is uw beleid inzake verloning al erg geoptimaliseerd,  het spreekt voor zich dat onze uitgebreide kennis van deze tools en wetgeving hierrond, maken dat wij snel mee zijn met uw verloningsbeleid, in het kader van een HR interimopdracht. “Hard HR “ dus.

4) Rekrutering en selektie

Om uw vacatures in te vullen, en de medewerkers én competenties aan te trekken die u nodig heeft, doorlopen we de hele cyclus: een goede functiebeschrijving en job analyse, recrutering on line en/of via personeelsadvertenties, CV screenings , gestructureerde interviews, psychotechnische tests en persoonlijkheidsvragenlijst. We hebben uitgebreide ervaring in assessment centers.

5) Coaching en talentmanagement

Wij doen voor uw medewerker individuele- en loopbaancoaching. Soms zijn medewerkers op zoek naar wat ze willen als volgende stap, willen ze betere professionals worden of moeten ze begeleid worden in geval van slecht functioneren. Of in het kader van hun professionele ontwikkeling, hebben ze een ontwikkelplan nodig, en willen ze hun vaardigheden versterken. Dan kan zo’n traject (met inzet van verschillende hulpmiddelen) van goudwaarde zijn. Bij (gevaar van) burn-out, hebben we een nauwe samenwerking met een gespecialiseerde partner.

6) Andere HR Activiteiten

We hebben diverse ervaringen in het opzetten van een preventief en curatief absenteïsmebeleid. Outplacementoplossingen kunnen snel geboden worden.

Patrick Verboven spreekt de taal van de CEO/Ondernemer. Door constante bijscholingen, ook op bedrijfseconomisch vlak, onderscheiden we ons doordat we ook een goed begrip hebben van de financiële aspecten van bedrijfsvoering.


We integreren ons zeer snel in een bedrijf, en komen zeer snel tot een productieve samenwerking met de relevante collega’s, leidinggevenden en andere stakeholders (cfr bij “Referenties”).


Onze prijszetting is correct, en afhankelijk van de termijn van samenwerking. We geloven zeer sterk in samenwerking op een langere termijn.


Nederlands is onze moedertaal, maar we spreken en schrijven zeer goed Engels en goed Frans.