Wie zijn we?

Meer info over TriSup


Onze stijl is een hands-on personeelsbeleid, met de voeten op de grond. Niet te theoretisch, wel beredeneerd en met een gezonde, Kempense nuchterheid. Een theoretisch uitgangspunt is nodig als eerste stap in een kwalitatieve dienstverlening, maar de vertaalslag naar de concrete praktijk van de klant én actie, daar zit de echte toegevoegde waarde. Een groot deel van het succes van oplossingen zit in een goede analyse én goede dossierkennis, en dat brengen we u. HR oplossingen moeten vooral op maat van de klant zijn.


Wij geloven heel erg dat het succes van veel ondernemers en managers resulteert uit een consequent handelen: maak keuzes en voer dan consequent de “Plan-Do-Check-Act cyclus” uit. Focus. Zet in op je sterktes.

Zaakvoerder Patrick Verboven heeft meer dan 20 jaar expertise in zowat alle domeinen van HRM. Onder de link “Klanten en referenties” van deze site en zijn Linked-In profiel vindt u meer details en historiek.


 • Algemeen HR Management in commerciële -,  productiesites en hoofdkwartieren
 • Verloningsbeleid (Compensation & Benefits): functieklassificatie, verloningsmix voor arbeiders, bedienden en kaderleden
 • recrutering en selectie van bedienden, kaderleden en management
 • industriële relaties (overleg met vakbonden en syndicale delegaties, ondernemingsraden, comités preventie- en bescherming op het werk,  onderhandelen van CAO’s op bedrijfsvlak, onderhandelingen met vakbondssecretarissen, …)
 • managen en begeleiden van kleine tot middelgrote personeelsdiensten
 • talentmanagement
 • ontslagsituaties (individueel en collectief)
 • coaching van hogere bedienden en management
 • opzetten en implementeren van een aanwezigheidsbeleid in diverse sites
 • verzorgen van resultaatgerichte - en toegespitste opleidingen
 • kleine en grotere reorganisaties (onderhandeling van CAO en sociaal plan, diverse vertrekregelingen, verzoeningen, …)

In functie van de behoefte, werkt Trisup samen met een aantal andere partners die hun specifieke expertise op het terrein hebben verworven:Yves Beliën


Yves heeft zijn uitgebreide expertise in payroll en HR Backoffice opgebouwd bij verschillende bedrijven en sociale secretariaten.


Meer informatie vind je op http://be.linkedin.com/in/yvesbelien/

People Partner (Johan Desmet)


People Partner is een op expertise en visie gedreven HR-dienstverlener voor kleine en grote organisaties.


Meer informatie vind je op www.peoplepartner.be


Door de uitgebreide ervaring die wij en deze partners hebben, hebben we ook een uitgebreid netwerk van HR professionals die ons kunnen ondersteunen in deelgebieden.